องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

นางดารณี ชาแสน
ผู้ดูแลเด็ก
โทร:098-4704279
นางนัฐณีญา สีทัด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร:087-6914767
นางวราวรรณ อัครสันติกุล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร:043-776373