องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

นางนัดดา ถาโคตร
ครู
โทร:085-4659584
นางรจนา เจริญราษฎร์
ครู
โทร:099-8983689
นางสาวสุพรรณี เค้าสง
ครู
โทร:084-5167330
นางสิรพิชญ์ ดวงเจริญเขตต์
ครู
โทร:085-8517236