องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
66877   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองสวัสดิการสังคม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร:
นางกัญญาณัฐ ภูโปร่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร:098-9069479
นางจิรปรียา ชาญศึก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร:083-9000228