องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
1437   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองสวัสดิการสังคม

จ่าเอกบัณฑิต ศรีเศรษฐา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางกัญญาณัฐ ภูโปร่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจิรปรียา ชาญศึก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน