องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1208   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรปวีณ์ จันสุก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนัดดา ถาโคตร
ครู
นางรจนา เจริญราษฎร์
ครู
นางสาวสุพรรณี เค้าสง
ครู
นางสิรพิชญ์ ดวงเจริญเขตต์
ครู