องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางวราพรรณ ไชยมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร:088-6261845
นายสมศักดิ์ แสนผาบ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
โทร:061-0629217
นายทองเลิศ แพงนอก
เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
โทร:043-776373
นายวิชัย สงครามยศ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
โทร:094-3564784
นายเมลี่ เดชหามาตย์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
โทร:043-776373
นางกัลยา รัตนคุณศาสตร์
จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง
โทร:093-4650815
นางเสาวณี จันคามิ
จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง
โทร:088-6094279