องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
1471   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองช่าง

นายจิรศักดิ์ ศรีจันทร์โท
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรเดช ศรีสุมัง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายบุญชัย ลีปาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิติศักดิ์ พลพวก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา