องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองช่าง

นายกีรติ เพ็ชรกอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:0818735733
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร:
นายบุญชัย ลีปาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร:080-5614530
นายกิติศักดิ์ พลพวก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร:091-1267490
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพันธกานต์ เกษมศิริ
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารงานกองช่าง
โทร:080-9400115
นายมานิตย์ ถานอาจนา
คนงานดูแลระบบประปา หมู่ที่ 12
นายบวร ไกรวงษ์
คนงานดูแลระบบประปา หมู่ที่ 11
นายนัฐศักดิ์ สีโนน
คนงานดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2