องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางวิไลวรรณ พรมแป้นดี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร:082-2523033
-ว่าง-
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางราวดี สีโยธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร:096-7793125
นายพัสกร วันวาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร:090-2434489
นางวิไลวรรณ แก่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร:080-7475327
นายณฌาพันธุ์ ทันบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร:086-2414151
นายพิพัฒน์พล ประทุมทิพย์
จ้างเหมาจัดทำเอกสารงานพัสดุ กองคลัง
โทร:095-6463435
นางสาวกุศล จันทะรัตน์
จ้างเหมาจัดทำเอกสารงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
โทร:082-5159296
นางสาวอลิสา จิตวิสุทธิ์จุฑา
จ้างเหมาจัดทำเอกสารงานธุรการ กองคลัง
โทร:095-6623350