องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สำนักปลัด

นายฉัตรชัย พงอุดทา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:084-1314126
นางฉวี ถามุลตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร:090-2241542
นางสาวธัญญารัตน์ สุขีธรรม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร:081-9759010
นายศีลศรัณย์ ศีลคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร:089-9206404
นางจินตนา เดชยศดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร:087-2134059
นางยุภาวรรณ ศรีทอง
นักตรวจสอบภายใน
โทร:091-8680464
นางสาวสุรีรัชต์ สีดาบุญมา
นิติกร ปฎิบัติการ
โทร:083-1455956
นางสาวเสาวณี ดวงคำพิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร:089-5718089
จ่าเอกวรวุธ เพิ่มสุขคุณาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร:094-7986365
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร ดรพลก้อม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
โทร:080-7447377
นางณิชชาภรณ์ บุญโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร:094-5413656
นางสาวจันทร์เพ็ญ นาสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร:093-3199314
นายสราวุธ ริยะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร:061-3455898
นางสาวสุวนันท์ ทิพนัส
จ้างเหมาจัดทำเอกสารรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
โทร:093-5095699
นายสมบูรณ์ พันธินา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:094-5748340
นายอำนาจ ถานอาจนา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร:083-6604262
นายอภิรักษ์ ดรปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
โทร:086-3156349