องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แพง
โทร:064-1569397
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัด อบต.แพง
โทร:064-1569397
นายฉัตรชัย พงอุดทา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:084-1314126
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:
นายกีรติ เพ็ชรกอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:0818735733
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร:
นายชยานันต์ โยธาชัย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร:081-1203551