องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สมาชิกสภา

นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
ประธานสภา
โทร:097-3198028
นายณภา ศิริทรัพย์
รองประธานสภา
โทร:094-5296544
นางคำพอง มนเทียรทอง
เลขานุการสภา
โทร:084-5966545
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
โทร:097-3198028
นางปราณี สุทธิเพชร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
โทร:0945296544
นางปัญจลักษณ์ วงษ์เส
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
โทร:093-0676821
นายเฉลิมชัย บุตรโคตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
โทร:099-4246228
นายชัยวาลย์ โก้ชัยภูมิ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
โทร:085-6807837
นางสาวภาวณี จันทะรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
โทร:096-3598127
นางสาวเพ็ญณี ใบปอด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
โทร:093-4534833
นางคำพอง มนเทียรทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
โทร:084-5966545
นางจันทิรา ริยะวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
โทร:086-7167570
นายเฉลย ถุงออด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
โทร:083-3519493
นางละม้าย บุตรโคตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
โทร:084-5966545
นายณภา ศิริทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12
โทร:094-5296544
นายสงกราน เหินสว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13
โทร:089-4182230
นายสมทรง นามโยธา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14
โทร:082-8290476
นางรัชดาวรรณ ภิเศก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15
โทร:093-3291582
นายศุภชัย จุฬาคำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16
โทร:098-1259589