องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

กองส่งเสริมการเกษตร

นายชยานันต์ โยธาชัย
ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทร:081-1203551
นางยุพาภรณ์ กาวิจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร:098-1653027