องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
66878   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร

นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
โทร:095-9391445
นายทองแดง วรรณภักดี
รองนายก อบต.แพง
โทร:063-9676846
นายชูเดช ละมุลตรี
รองนายก อบต.แพง
โทร:085-0035270
นายนพดลย์ คำแพง
เลขานุการนายก อบต.แพง
โทร:089-5188354
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แพง
โทร:064-1569397
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
โทร:064-1569397