องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่าของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำหรือตัวดูดน้ำ 

ลงข่าว : 02/05/2566

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่าของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำหรือตัวดูดน้ำเข้าชม : 28