องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตสำหรับแกล้งคน
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๙/๒๕๔๘ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่าลูกโปร่งวิทยาศาสตร์ หรือ ลูกโป่งพลาสติก หรือ BLOWING BALLOON
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่าของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำหรือตัวดูดน้ำ
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า /บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
02/05/2566 : คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน
27/03/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีการศึกษา 2566
27/03/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีการศึกษา 2565
09/03/2566 : แบบแสดงความคิดเห็นรูปแบบแบ่งเขต (ใหม่) ในการเลือกตั้ง ส.ส.จ.มหาสาคาม
09/03/2566 : ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จ.มหาสารคาม
27/02/2566 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20/02/2566 : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา"และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์"เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
20/02/2566 : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา"และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์"เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"
22/12/2565 : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
13/12/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
07/12/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
07/12/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>