องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
1438   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
07/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563
01/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง
10/09/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ยกเลิกประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
01/09/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
17/07/2563 : ประชาสัมพันธ์ประเมินระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ อปท.(EIT)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1