องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
1437   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการและอนุกรรมการ สปสช. อบต.แพง ลงพื้นที่จัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564  

ลงข่าว: 14/10/2563    20   11

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง ลงพื้นที่โซนบ้านโนนเมือง-สองคอน เพื่อทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนเมืองหมู่ที่ 12