องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
1472   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ลงข่าว: 13/10/2563    20   6

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นายปิยะ ปิจนำ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และนำประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณทำความดีด้วยหัวใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนน 208 และบริเวณไหล่ทาง หน้า อบต.แพง