องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
66885   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดฝึกอบรม สมาชิกสภา อบต.แพง อสม.ตำบลแพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำตำบลแพง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลแพง 

ลงข่าว: 23/05/2566    1   20