องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ประชุม สมาชิกสภา อบต.แพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลแพง ผู้นำชุมชนตำบลแพง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ลงข่าว: 15/05/2566    1   16