องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
1210   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลแพง ครั้งที่ 1/2564  

ลงข่าว: 08/10/2563    13   3

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ อบต.แพง ได้ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลแพง ครั้งที่ 1/2564 มีนางทิพยาภา ดาหาร ผู้แทนจากโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ที่ปรึกษากองทุนฯ เข้าร่วมให้แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 โดย นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แพง เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้