องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
1438   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3  

ลงข่าว: 01/10/2563    1   5

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดยนางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพง