องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
1438   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สินค้าประจำตำบลแพง 

ลงข่าว: 23/06/2563    18   24

"เสื่อกกบ้านแพง” สินค้าเลื่องชื่อ ฝีมือกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแพง  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ภูมิปัญญาหัตถกรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าหลายชนิด ทำเงินให้ชุมชนพร้อมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดทั้งปี เสื่อหรือภาษาอีสานเรียกว่าสาด  เป็นหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาครั้นบรรพบุรุษ โดยนำเอา”ต้นกก” หรือชาวอีสานเรียกว่า “ต้นผือ” ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่น มาทอขึ้นเพื่อรองนั่งหรือปูรองนอนในครัวเรือน นอกจากนี้ชาวอีสานยังทอสาดเพื่อใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนหรือเป็นของกำนัลตอบแทนระหว่างกัน  และยังใช้เป็นสิ่งของประกอบการทำบุญสุนทานในงานมงคลต่าง ๆ อาทิ งานบวช งานแต่งงาน งานบุญทอดกฐินหรือแม้แต่งานบุญทอดผ้าป่า โดยปัจจุบันเสื่อกกพัฒนารูปแบบการใช้สอยตามยุคสมัย สามารถนำมาทอแล้วนำมาแปรูปเป็นวัสดุใช้สอยได้หลายอย่าง เช่น ที่รองแก้ว เบาะรองนั่ง  กระเป๋า ตระกร้า กล่องทิซชู่ หมวก เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลแพง  หลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาได้เป็นอย่างดี