องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
1210   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง นำโดย นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แพง  เป็นประธานกองทุนฯ ลงพื้นที่โซนบ้านหนองโก, และบ้านหัวนาคำ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง นำโดย นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แพง เป็นประธานกองทุนฯ ลงพื้นที่โซนบ้านหนองโก, และบ้านหัวนาคำ
    1
วันพุธที่ 21  ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง นำโดย  นางรมณียา  ประเสริฐศิลป์พลมา ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอป
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง นำโดย นางรมณียา ประเสริฐศิลป์พลมา ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอป
    1
คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง ลงพื้นที่โซนบ้านแพง, บ้านหนองแสง, บ้านหนองเหนือ เพื่อทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2563
คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง ลงพื้นที่โซนบ้านแพง, บ้านหนองแสง, บ้านหนองเหนือ เพื่อทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2563
    3
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง ลงพื้นที่โซนบ้านแพง-บ้านม่วงน้อย เพื่อทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.แพง ลงพื้นที่โซนบ้านแพง-บ้านม่วงน้อย เพื่อทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2563
    7
คณะกรรมการและอนุกรรมการ สปสช. อบต.แพง ลงพื้นที่จัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564
คณะกรรมการและอนุกรรมการ สปสช. อบต.แพง ลงพื้นที่จัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564
    10
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    5
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แพง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แพง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    7
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลแพง ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลแพง ครั้งที่ 1/2564
    3
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  2563 อบต.แพง มอบสิ่งของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาและจากเจ้าหน้าที่ อบต.แพง ซึ่งมีเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนในตำบลแพง
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 อบต.แพง มอบสิ่งของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาและจากเจ้าหน้าที่ อบต.แพง ซึ่งมีเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนในตำบลแพง
    4
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    4
สินค้าประจำตำบลแพง
สินค้าประจำตำบลแพง
    23


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1