องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเหนือ และหมู่ที่ 5 บ้านม่วงน้อย ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาส
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเหนือ และหมู่ที่ 5 บ้านม่วงน้อย ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาส
    4
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อปรึกษาข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร พร้อมติดตามงานแต่ละกอง/สำนัก
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อปรึกษาข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร พร้อมติดตามงานแต่ละกอง/สำนัก
    4
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร
    11
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายให้ งานบริการสาธารณสุข งานกู้ชีพฯ และงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แพง
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายให้ งานบริการสาธารณสุข งานกู้ชีพฯ และงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แพง
    7
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้เชิญคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประจำตำบลแพง เพื่อร่วมพิจารณาประเมินความเสียหายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลแพง ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้เชิญคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประจำตำบลแพง เพื่อร่วมพิจารณาประเมินความเสียหายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลแพง ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
    10
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายให้ นายนพดลย์ คำแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชน
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายให้ นายนพดลย์ คำแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชน
    8
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle waste bank) ได้เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล และกองทุนฌาปนกิจชุมชน บ้านแพง หมู่ที่ ๙ ตำบลแพง ตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะกองทุนสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle waste bank) ได้เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล และกองทุนฌาปนกิจชุมชน บ้านแพง หมู่ที่ ๙ ตำบลแพง ตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะกองทุนสิ่งแวดล้อม
    7
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle waste bank) ได้เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล และกองทุนฌาปนกิจชุมชน บ้านแพง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแพง ตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะกองทุนสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle waste bank) ได้เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล และกองทุนฌาปนกิจชุมชน บ้านแพง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแพง ตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะกองทุนสิ่งแวดล้อม
    9
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยยึดถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ตามนโยบายผู้บริหาร
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยยึดถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ตามนโยบายผู้บริหาร
    8
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    8
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลแพง กับคณะกรรมการสมาคมศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลแพง วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพง ณ ห้องป
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลแพง กับคณะกรรมการสมาคมศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลแพง วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพง ณ ห้องป
    8
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 2 บ้านสองคอน ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 2 บ้านสองคอน ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    8
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ออกพื้นที่สำรวจและลงตรวจสอบควบคุมงานต่างๆ ภายในตำบลแพง
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ออกพื้นที่สำรวจและลงตรวจสอบควบคุมงานต่างๆ ภายในตำบลแพง
    8
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 1 บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 1 บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    8
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณข้างทาง เพื่อความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ ปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณข้างทาง เพื่อความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ ปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้
    8
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนนสองข้างทางจากบ้านสองคอน หมู่ที่ 2 - ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสระพัง ประจำปี 2566”
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนนสองข้างทางจากบ้านสองคอน หมู่ที่ 2 - ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสระพัง ประจำปี 2566”
    8
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดฝึกอบรม สมาชิกสภา อบต.แพง อสม.ตำบลแพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำตำบลแพง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลแพง
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดฝึกอบรม สมาชิกสภา อบต.แพง อสม.ตำบลแพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำตำบลแพง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลแพง
    25
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดฝึกอบรม สมาชิกสภา อบต.แพง อสม.ตำบลแพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำตำบลแพง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลแพง
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้จัดฝึกอบรม สมาชิกสภา อบต.แพง อสม.ตำบลแพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำตำบลแพง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลแพง
    20
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยยึดถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ตามนโยบายผู้บริหาร
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยยึดถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ตามนโยบายผู้บริหาร
    17
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้เชิญคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้เชิญคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต
    18
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 13 และ หมู่ที่ 14 บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 13 และ หมู่ที่ 14 บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    16
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกกอง/งาน ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกกอง/งาน ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
    20
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 12 บ้านโนนเมือง  ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ออกพื้นที่ให้บริการ การจัดเก็บค่าขยะ หมู่ที่ 12 บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    16
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ประชุม สมาชิกสภา อบต.แพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลแพง ผู้นำชุมชนตำบลแพง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ประชุม สมาชิกสภา อบต.แพง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลแพง ผู้นำชุมชนตำบลแพง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    17
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยยึดถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ตามนโยบายผู้บริหาร
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยยึดถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ตามนโยบายผู้บริหาร
    17
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตำบลแพง หมู่ที่ 6,7,8 ที่ได้รับความเดือดร้อน และสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อ
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้มอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตำบลแพง หมู่ที่ 6,7,8 ที่ได้รับความเดือดร้อน และสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อ
    27
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกกอง/งาน ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกกอง/งาน ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
    19


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>