องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
66884   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
12/10/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 132
08/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 214
03/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 161
24/02/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 222
04/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 176
08/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพง หมู่ 11 ไปบ้านบะหลวง ตำบลแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 170
08/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ 10 ไปบ้านวังยาว ตำบลแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 162
08/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ 7 ไปบ้านวังยาว ตำบลแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 154
07/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ 15 ไปบ้านบะหลวง ตำบลแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 161
07/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ไปบ้านบะหลวง ตำบลแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 163
02/11/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 191
12/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 174
06/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 193
16/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 211


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1