องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
1209   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
01/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12
01/10/2563 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 18
26/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤฎีกาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 7
06/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 19
16/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 18
14/07/2563 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 15
01/10/2563 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 8


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1