องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.paeng.go.th
นายอำนวย สายทอง
นายอำนวย สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
66885   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.แพง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอำนวย ส...
  วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอำนวย ส...
 • วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริ...
  วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริ...
 • วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำนวย...
  วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำนวย...
 • วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอำนวย ...
  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอำนวย ...
 • วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 งานป้...
  วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 งานป้...
 • วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอำนว...
  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอำนว...
 • วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรร...
  วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรร...
 • วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรม...
  วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรม...
 • วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
  วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บ...
 • วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย...
  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย...
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำน...
  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำน...
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำ...
  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอำ...
 • วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองช่าง องค...
  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองช่าง องค...
 • วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย ส...
  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย ส...
 • วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริ...
  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริ...
 • วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สา...
  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอำนวย สา...
 • วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริกา...
  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริกา...
 • วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริกา...
  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานบริกา...
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แพง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
นายศักดิ์ชัย ดวงทาแสง
ประธานสภา
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 1
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
โทร.043-776373

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 14/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหารจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 14/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 12/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 133
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 22/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 174
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ไม่เกิน 5,000 บาท) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564)
ลงข่าว : 01/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 194
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ไม่เกิน 5,000 บาท) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2564)
ลงข่าว : 01/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 214
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/06/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโกหัวนาคำหนองแสง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง ๔ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างจัดจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองสองคอน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทองพิศ ศรีมาตร ถึง ถนนเส้นบ้านแพงหนองกุงสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่ ๘ เริ่มจาก บ้านนางบุตรศลา มุลตะกร ถึงถนนลาดยาง อบจ.๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๗๔ (สองฝั่งซ้ายขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง โดยทำการรื้อร่องระบายน้ำเดิมและก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียใหม่ หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้าน นายนิยม ละอำคา ถึง สี่แยก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์
ชุมชนบ้านแพง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านท่องเที่ยว ครบวงจร บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ชมขั้นตอนทอเสือกกส่งญี่ปุ่น หมู่บ้านหัตถกรรมเสือกกบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม Mahasarakham Thailand
บ้านแพง จ.มหาสารคาม B 1
เสื่อกกแพง EP04การตลาดและการรวมกลุ่ม


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมสรรพากร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน