เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์- ข้อมูลทั่วไป


เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
ตำบลแพง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  44140
โทรศัพท์ :  043-776373
อีเมลล์  :  banpaeng2540@gmail.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX