กองคลัง- ข้อมูลทั่วไป


กองคลัง

 

บุคลากรกองคลัง


นางสาวธราภรณ์  ภูแข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายกฤษณกาญจน์  ทองคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
                                                                                                                                                                                
            นางสาวอรุณณี  ทองยศ                                                                        นางสุทิสา  บุตรอินทร์                                                                                            นายธวัช   พรหมกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX