ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ  2562

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 24 ต.ค. 2562 เวลา 14:10:59

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX