ประเมินระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ อปท.(EIT)- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประเมินระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ อปท.(EIT)บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

ประเมินระดับความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ อปท.(EIT)

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 5 ธ.ค. 2561 เวลา 19:28:19

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX