สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560

Save ดาวน์โหลดไฟล์

tags  :  "  " 

  โพสต์ : 22 พ.ย. 2560 เวลา 10:53:29

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX