ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปอ.3 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 980 ) 58.26 KBs 980
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปอ.2 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1042 ) 53.5 KBs 1042
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปอ.1 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1044 ) 29 KBs 1044
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปย.2 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1063 ) 295 KBs 1063
 ควบคุมภายใน ปี 2560 ปย.1 (3 มี.ค. 2561 || อ่าน : 1058 ) 173 KBs 1058