ตะวันรุ่ง : พงศณกร บุญมาเลิศ(ยาซีน) "สวนพอเพียง เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย"- วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: กู้ภัยอบต.แพง ::  ตะวันรุ่ง : พงศณกร บุญมาเลิศ(ยาซีน) "สวนพอเพียง เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย"บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ

ตะวันรุ่ง : พงศณกร บุญมาเลิศ(ยาซีน) "สวนพอเพียง เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย"

หมวด : กู้ภัยอบต.แพง  อัปโหลดเมื่อ 11 พ.ย. 2560

Embed
2075
pageview
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX