เกษตรทำเงิน : เกษตรผสมผสาน รายได้หมุนเวียนทั้งปี- วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: กู้ภัยอบต.แพง ::  เกษตรทำเงิน : เกษตรผสมผสาน รายได้หมุนเวียนทั้งปีบุคลากร

ชื่อ - นามสกุล : นายก

ชื่อ - นามสกุล : นายก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

กฎหมายและระเบียบ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX