ประชุมแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ประชุมแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพง ได้ร่วมกันจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเอกสารและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ ของประชาชนในตำบลแพง
วันที่ : 25 ต.ค. 2561 : 15:59  1180 ครั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX