กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ตามแนวทาง zero waste)" รุ่นที่ 2 และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า "การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน" ณ วัดอัมพวนาราม บ้านหนองโก โดยมีประชาชนบ้านหนองโก หมู่ 6,10,16 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 ครัวเรือน
วันที่ : 25 ต.ค. 2561 : 15:51  1137 ครั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 โทร : 043-776373

E-mail : banpaeng2540@gmail.com  phone : โทร : 043-776373

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by WEBKROOX